本文へスキップ

大橋鉄工ベトナムは、バープレス(丸棒)・カチオン塗装を主体とした部品製造会社です。

TEL:0211.3888.084

Thông tin tuyển dụngngRECRUIT

Công ty Ohashi Việt Nam đang tuyển dụng nhân sự như sau

LoạI ngành tuyển dụng
Tổng vụ・Quản lý nhân sự・Quản lý kế toán・
ĐốI tượng tuyển
Sẽ đăng trong ngày gần nhất
Nơi làm việc
OhashiTekko Việt Nam
Lương
Từ 600$ ~
Phụ cấp
Trợ cấp đi lạI /Hỗ trợ phí bảo hiểm sức khỏe và các khoản khác
ThờI gian làm việc
08:30~17:30  
Chế độ nghỉ
Làm việc vào thứ bảy 2 tuần 1 lần 
Phúc lợi xã hội
Sẽ đăng trong ngày gần nhất
Cách ứng tuyển
Hãy gửi lý lịch bản thân và kinh nghiệm công việc qua mail
Nơi yêu cầu tài liệu
Khu công nghiệp Bình Xuyên,thị trấn Hương Canh,huyện Bình Xuyên,tỉnh Vĩnh Phúc

TEL. 0211.3888.084
FAX. 0211.3888.085
E-mail. yen@ohashi-tekko.vn
Hong Yen

バナースペース

Ohashi Việt Nam

Khu công nghiệp Bình Xuyên,thị trấn Hương Canh,huyện Bình Xuyên,tỉnh Vĩnh Phúc

TEL :0211.3888.084
FAX :0211.3888.085